Peer Support – Leren Samen Leren

Leren Samen Leren
Peer Support – PAL (Peer Assisted Learning)

Peer Support – PAL (class-wide en cross-age)

Voorbereiding op de Kenniseconomie

Als u wilt dat uw leerlingen kennis gaan delen en kennis gaan creëren, dan zullen zij eerst moeten leren om samen te werken en om elkaar te ondersteunen.
PAL is een methode om hun dat te leren. Door PAL worden de leerlingen sociaal vaardiger en verbeteren hun studieprestaties.
PAL bereidt leerlingen ook voor op een Leven Lang Leren.

Wat is PAL?

PAL (Peer Assisted Learning) leert leerlingen om medeleerlingen steun te geven.
Class-wide: elkaar helpen in de klas
Cross-age: Oudere ervaren leerlingen helpen jongere leerlingen

Waarom PAL?

 • als huiswerkbegeleiding en studieondersteuning
 • om onderlinge hulpverlening te bevorderen
 • als steun bij het nieuwe techniekonderwijs
 • om de docent te ontlasten
 • om zelfstandigheid te bevorderen
 • om voortijdig schoolverlaten terug te dringen
 • als extra zorg voor de onderbouwleerlingen
 • voor een sociaal netwerk tussen ouderejaars en jongerejaars
 • als alternatieve invulling van de maatschappelijke stage (zie de Veiligheidsbrief van 19-11-2007)
 • als extra zingeving voor excellente leerlingen
 • voor een goede voorbereiding op het HBO en vooral de Universiteit (door de ontwikkeling van metacognitie)
 • als ondersteuning voor het SLB-programma

Training* is noodzakelijk om de leerlingen los te maken van hun eigen oplossings strategieën en te helpen zich te verplaatsen in het denken van de ander. Goed getrainde PAL’ers:

 • zijn voorbeelden (models) voor hun medeleerlingen
 • nemen verantwoordelijkheid, zijn sociaal vaardig, hulpvaardig en attent
 • ondersteunen de schoolorganisatie
 • vergroten de sociale veiligheid in de school
 • ontlasten docenten en mentoren.

* “There is a widespread agreement in the literature that peer tutoring activities are less effective without prior tutor training (Falkichov 2001; Jenkins and Jenkins 1987; Parr and Towndsend 2002)”
** “Peer” betekent dat je beiden in dezelfde positie verkeert en er geen hiërarchische verhouding bestaat.


Tags :

Geef een reactie

drie × vijf =